Kinderopvang de Ark gebruikt de principes van
“De 5 Talen van liefde van kinderen”

Hoe wij de 5 talen van de liefde gebruiken!

‘De 5 talen van de liefde van kinderen’ is een heel praktisch boek over het liefhebben van je kind. Daarnaast staan in dit boek veel suggesties voor de dagelijkse communicatie met je zoon of dochter. Elk mens, en dus ook ieder kind, heeft een eerste liefdestaal: de manier waarop hij of zij (ouderlijke) liefde het best verstaat. Soms spreken onze kinderen een liefdestaal die wij op het eerste gezicht niet helemaal verstaan. Aan de andere kant: onze kinderen begrijpen ons ook niet altijd even goed.

In De vijf talen van de liefde van kinderen laten Gary Chapman en Ross Campbell zien hoe je de eerste liefdestaal van je kind kunt herkennen en toepassen. Door de juiste liefdestalen te spreken, namelijk de taal die jouw kind het beste verstaat, kun je je zoon of dochter helpen je liefde te ervaren.

Gary Chapman is relatietherapeut en schreef diverse boeken gebaseerd op zijn gedachtegoed van de vijf talen van de liefde.

Uitleg van de 5 talen van de liefde

1. Positieve woorden

In het communiceren van liefde zijn woorden bijzonder krachtig. Tedere en liefdevolle woorden, bevestigende en bemoedigende woorden, woorden die op een positieve manier leidinggeven. Die woorden zeggen allemaal: ’Ik geef om je, je bent belangrijk’ Deze woorden zijn als een zachte, warme regen voor de ziel; zij voeden de innerlijke zekerheid en het gevoel van de eigenwaarde van de kinderen. Een kind plukt zijn leven lang vruchten van de positieve woorden van ouders en gezagdragers. Positieve woorden creëren een atmosfeer waarin kinderen niet alleen hun talenten en mogelijkheden ontdekken maar ze ook ontwikkelen en leren gebruiken.

2. Tijd en aandacht

Tijd en aandacht betekent dat er onverdeeld en gericht aandacht wordt gegeven. Sommige kinderen hebben extra behoefte aan die onverdeelde aandacht. Bij het tijd en aandacht geven is het belangrijk af te dalen naar het niveau van de geestelijke/emotionele ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld als een kind begint te kruipen, wordt er bij hen op de vloer gezeten. Tijd en aandacht geven hoort gepaard te gaan met positief oogcontact.

Dit oogcontact behoort plezierig en liefdevol te zijn. Luister aandachtig naar de woorden en verhalen van kinderen en neem hen serieus.

3. Lichamelijke aanraking

Lichamelijk contact is de taal die eenvoudig gegeven kan worden. De taal van het aanraken beperkt zich niet tot knuffelen, maar omvat ook aanraking zoals een schouderklopje, een aai over hun bol of een high-five. Als de kinderen naar buiten gaan lopen ze twee aan twee en houden elkaars hand vast.

4. Cadeautjes

Het geven en ontvangen van cadeautjes is voor sommige kinderen een krachtige uiting van liefde. Het maken van een tekening is dan ook een uiting van liefde die de kinderen hebben tegenover hun ouders/leidsters. Wat positieve woorden zijn voor sommige kinderen is een klein cadeautje voor andere kinderen. Wij belonen positief gedrag bijvoorbeeld met een sticker, die sticker kunnen ze de hele dag trots op hun hand of voorhoofd dragen.

5. Helpen

Kinderen die de taal van ‘helpen’ hebben zijn gelukkig als ze mogen meehelpen. Ze helpen hun ouders graag met van alles en nog wat. Op de Ark geven we kinderen met deze taal kleine taakjes om te helpen. De kinderen mogen helpen met tafeldekken en na het eten mag een kind de leidster helpen met washandjes halen. Het kind telt het aantal kinderen in de groep en pakt daarna evenveel washandjes en mag die vervolgens onder de kraan nat maken en aan de kinderen uitdelen.

Meld je kind aan of bel 0412-641154 om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Footer kindercentrum de Ark kinderopvang Oss