Service & Diensten

1. Openingstijden

Kinderopvang de Ark is het hele jaar geopend op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.00 uur. Ook tijdens de schoolvakanties is de kinderopvang en de BSO geopend.

Op christelijke en officieel erkende feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten en op Goede vrijdag, de vrijdag na Hemelvaart en op 24 en 31 december sluit het kinderdagverblijf 16.00 uur.

U kunt uw kind brengen tussen 7.30 – 9.00 en ophalen tussen 16.00 – 18.00. Op aanvraag is het mogelijk om uw kind vanaf 6.00 uur te brengen en tot 18.00 uur op te halen.

2. Ruildagen

In principe kunnen ouders onbeperkt ruilen als de groepsgrootte dit mogelijk maakt. Ouders dienen hiervoor wel schriftelijke toestemming te geven. Officiële sluitingsdagen, zoals feestdagen en andere eventueel vooraf vastgestelde sluitingsdagen, kunnen niet ingezet worden als ruildagen. Voor de voorwaarden, klik hier.

3. Extra dagen

Het afnemen van een extra dagdeel is mogelijk. Ouders dienen hiervoor wel schriftelijke toestemming te geven. Het aanvragen van een extra dagdeel is wel afhankelijk van de groepsplanning en de personeelsinzet. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk door te geven of de extra opvang mogelijk is. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

4. Ziekmelding van je kind

Als uw kind 38 graden koorts of meer heeft, wordt u daar altijd op de hoogte gesteld. Dit om u te informeren over de gezondheidstoestand van uw kind. Als de koorts opgelopen is tot 39 of meer dan bent u verplicht uw kind direct op te halen of te laten halen. In het belang van uw kind(eren) en anderen kinderen kunnen we u ook verplichten om uw kind op te halen, als het naast verhoging huilerig en hangerig gedrag vertoont en de  grens van 39 graden niet bereikt is. In overleg en uw schriftelijke toestemming kunnen wij als kinderopvang een paracetamol toedienen.

Wanneer uw kind ziek is, neem dan uiterlijk een kwartier van aanvang even telefonisch met ons contact op via 0412-641154.

5. Thema’s

Kinderopvang de Ark werkt met thema’s en seizoenen zoals: lente, zomer, herfst en winter. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van een kind en de activiteiten zijn variërend en gericht op elk ontwikkelingsgebied.

6. Verjaardagen

Aan de verjaardagen van de kinderen wordt op de kinderopvang veel aandacht besteedt. Natuurlijk mag uw kind ook trakteren op de groep. Wij vragen u wel om gezonde traktaties mee te nemen. Voor tips of ideeën kunt u bij de leidsters terecht of zie http://www.gezondtrakteren.nl

7. Fotograaf

Eenmaal per jaar komt er een externe fotograaf bij kinderopvang de Ark om foto’s te maken van uw kind(eren). Het afnemen van foto’s is geheel vrijblijvend.

8. Voeding en verzorging

Kinderopvang de Ark zorgt voor Pamper-luiers, en verzorging-en voedingsmiddelen die nodig zijn. Om u niet te willen verplichten voor het gebruik van één soort flesvoeding, kunt u uw eigen flesvoeding meenemen. Ook voor groentehapjes zorgt u zelf. Gezonde voeding is het uitgangspunt van ons voedingsbeleid. Wij leren kinderen gevarieerd eten, zowel bij het fruit als bij het brood. Wij eten vers en gevarieerd fruit, zoals: banaan, peer, appel, mango, pruim, perzik en nectarine, seizoensvruchten. Bij de broodmaaltijd wordt er gevarieerd met ei, paprika, tomaat, komkommer en maïs.

Ieder kind heeft een eigen mandje. Wij vragen de ouders om reservekleding mee te nemen, pantoffels, zwemkleding in de zomer en regenkleding bij nat weer en een foto voor eigen mandje.

9. Wennen

Voordat een kindje definitief op de groep komt, mag het eerst 2 x twee uurtjes komen wennen op de groep. Tijdstip en ouders worden door leidsters en ouders gepland. Het is fijn als u iets herkenbaars meeneemt van uw kind.

10. Aansprakelijkheid en verzekeren

Tijdens het bezoek aan kinderopvang de Ark en uitstapjes (bijv. een wandelingetje) is uw kind verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid

Meld je kind aan of bel 0412-641154 om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Footer kindercentrum de Ark kinderopvang Oss