Visie: “Wij willen een positieve bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van het kind”.

Kinderopvang de Ark is een christelijk kinderdagverblijf, dat professionaliteit koppelt aan liefdevolle zorg. Wij zijn ons bewust hoe uniek en waardevol kinderen zijn. Zij verdienen de beste zorg en aandacht. We beseffen dat u een deel van de opvoeding van uw kinderen wilt toevertrouwen aan een deskundig en betrokken kindercentrum en dat nemen wij heel serieus. De kinderen worden verzorgd door deskundige en volledig gekwalificeerde groepsleidsters.

Naast onze visie vinden wij de 5-pijlers belangrijk;

1. Respect

Kinderen moet serieus genomen worden in alles wat ze doen. Binnen onze visie betekent dit dat je kijkt naar een kind en nagaat wat een kind met bepaald gedrag wilt zeggen. De Ark leert het kind om respectvol om te gaan met de mens en de dingen om hem heen. Deze respectvolle benadering creëert voor het kind een veilige omgeving, waarin hij zich vrij en ondersteunt voelt om zich volop te ontwikkelen.

2. Regelmaat

Kinderen hebben regelmaat en structuur nodig. Voor kinderen is het belangrijk dat de dag min of meer volgens een vast patroon verloopt. Voorspelbaarheid betekent voor kinderen veiligheid en vertrouwdheid. Een veilige en voorspelbare omgeving kan de kinderen dan ook helpen om zichzelf te zijn en goed in hun vel te zitten.

3. Rust

Kinderen moeten voldoende rust krijgen door een gezonde afwisseling van slapen en wakker zijn, maar ook door middel van een rustige, niet overprikkelende omgeving. Kortom, een wereld waarin een kind de opgedane indrukken aankan.

4. Ruimte

Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen om zich op hun eigen manier en tempo te kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden wij de kinderen ruimte, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen.

5. Reinheid

Binnen onze visie speelt hygiëne een grote rol op ons kinderdagverblijf. Zo wordt elke dag het gehele gebouw en het speelgoed grondig schoon gemaakt.

Meld je kind aan of bel 0412-641154 om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Footer kindercentrum de Ark kinderopvang Oss