Kinderdagverblijf de Ark in Oss is een fijne plek voor kinderen en ouders. We zijn er om jou te helpen!

Makkelijk te bereiken | Parkeren voor de deur | Flexibele houding

Als Christelijke kinderopvang bied de Ark professionaliteit en liefdevolle zorg. Onze deskundige leidsters zijn betrokken en hebben een passie voor de positieve ontwikkeling van kinderen.

kinderopvang oss baby
kinderopvang oss dreumes
kinderopvang oss peuter
kinderopvang oss bso

Kinderen zijn uniek en waardevol. En wanneer je aan het werk bent verdienen zij de beste aandacht en zorg. Daarom horen we graag of je bepaalde wensen of een manier van opvoeden hebt zodat we daar rekening mee kunnen houden. Lees in ons beleidsplan hoe wij als kinderopvang het beste geven om voor je kind te zorgen.

Lees ons beleidsplanLees ons beleidsplan

De 5 talen van de Liefde

Hoe kun je jouw liefde aan een kind tonen en welke taal gebruikt jouw kind om zichzelf te uiten? Wij gebruiken hiervoor het boek van Gary Chapman “De 5 talen van de liefde”; Lichamelijke aanraking, Positieve woorden, Tijd en aandacht, Cadeaus & Dienstbaarheid. Lees verder

Kaleidoscoop (VVE)

Als Vroeg Voorschools Educatie maakt de Ark gebruik van het succesvolle Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is methode dat veel aandacht heeft voor de creatieve, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Lees verder

KIJK!

De gemeente Oss gebruikt Kijk! om kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd te observeren en registreren. Kinderopvang de Ark gebruikt Kijk! als een instrument voor het in kaart brengen van deze ontwikkeling en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod.

Oudercommissie

Kinderopvang de Ark heeft een oudercommissie die actief de belangen van de ouders behartigd. Ze denken samen met de leidinggevende mee over de gezondheid en veiligheid van uw kind op de Ark. Wil je ook betrokken zijn bij de oudercommissie. Vraag naar meer informatie bij de groepsleidsters.

GGD

Kinderdagverblijf de Ark staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinder­opvang en Peuterspeel­zalen. Dat wil onder andere zeggen dat een GGD-inspecteur periodiek controleert of de kinderopvang locatie voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Controles vinden altijd onaange­kon­digd plaats. De inspectie­rapporten zijn openbaar en op de website te downloaden.

Verpleegkundige

Twee keer per jaar komt de verpleegkundige op het kinderdagverblijf langs om advies te geven als jij en wij vragen hebben. Ouders worden hierover van tevoren op de hoogte gesteld.

“Kaleidoscoop is een Vroeg Voorschoolse Educatieve (VVE) methode met veel aandacht voor de creatieve, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen.”

1. Ik meld mijn kind aan

Voorlopige inschrijving

2. Ik wil een rondleiding

Stuur ons een email of bel 0412-641154 om een afspraak te maken

3. Toeslag berekenen

Ga naar de website van de belastingdienst om je kinderopvangtoeslag te berekenen