Skip to main content

Tarief Kinderopvang & BSO – 2024

Tarief Kinderopvang – 2024

€ 10,55 per uur

 • Inclusief prijs
  inclusief luiers, eten, drinken en activiteiten
 • Dagdeel 1
  07:30 t/m 13:00
 • Dagdeel 2
  13:00 t/m 18:00
 • Extra vroege opvang mogelijk
  vanaf 06:30 uur
 • LRK Kinderopvang
  171 685 623
 • Betaling via automatische Incasso
1. Aanmelden Kinderopvang

Tarief BSO – 2024

€ 9,42 per uur

 • Inclusief prijs
  inclusief eten, drinken en activiteiten
 • Dagdeel 1
  07:30 t/m 13:00
 • Dagdeel 2
  13:00 t/m 18:00
 • Extra vroege opvang mogelijk
  vanaf 06:30 uur
 • LRK BSO
  843 386 435
 • Betaling via automatische Incasso
2. Aanmelden BSO

Veel gestelde vragen

1. Wet kinderopvang of ouderbijdrage?

Wet kinderopvang
De Wet Kinderopvang is van toepassing indien je werkt en geen partner hebt of wanneer jullie beiden werken. In dit geval betaal je de bijdrage voor de opvang direct aan Kindercentrum de Ark. Je vraagt zelf via de Belastingdienst een maandelijkse teruggaaf aan die is gebaseerd op het aantal uren opvang en de prijs per uur. Voor meer informatie hierover kijk je op de website van de Belastingdienst. www.toeslagen.nl

Ouderbijdrage
Indien je werkt, maar je partner niet, is de Wet kinderopvang niet van toepassing en betaal je een ouderbijdrage. De gemeente Oss bepaald jaarlijks de hoogte van deze bijdrage. Wat je betaalt hangt af van de hoogte van het zogenoemde toetsingsinkomen. Hier vind je specifieke informatie over het berekenen van je toetsingsinkomen.

1. Kinderopvang toeslag berekenen2. Mijn toetsingsinkomen

2. Facturen

De facturen worden – een maand vóór de betreffende opvang periode rond de 20ste – per e-mail verstuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden betaald. Alle betalingen vinden plaats via automatische incasso rond de 28ste van de maand.

Voorbeeld: op 20 januari wordt de factuur verzonden voor de maand februari en de automatische incasso vindt plaats rond 28 januari. De maandkosten die je betaalt zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag gespreid over 12 maanden.

Het tarief kinderopvang en het tarief bso vindt je bovenaan de pagina.

3. Jaargegevens kinderopvangtoeslag

Ieder jaar – medio februari – ontvang je van ons een digitale jaaropgave met de daadwerkelijk afgenomen opvanguren van het afgelopen jaar. Daarop staan niet alleen de uren die je volgens contract hebt afgenomen, maar ook de eventueel extra afgenomen uren. Dit overzicht heb je nodig voor de Belastingdienst.

Bewaar de jaaropgave goed!

4. Kinderopvangtoeslag - Voor wie en wanneer?

Maak je gebruik van kinderopvang, dan heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. De overheid vergoed aan werkende ouders een deel van de kosten voor kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag. Deze wordt uitbetaald door de Belastingdienst Toeslagen.

1. Kinderopvang toeslag berekenen

5. Wat zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag?

 • De opvang van je kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie.
 • Per kind wordt maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag vergoed.
 • Jouw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat jij en je partner werken en het gezamenlijk arbeidsinkomen. Je mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.

6. Hoeveel toeslag ontvang je?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je ge­zamenlijke netto toetsingsinkomen. Via de website van de belastingdienst kun je een proefberekening maken.

1. Mijn toetsingsinkomen

7. Wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst

Het is belangrijk dat de ‘Belastingdienst Toeslagen’ beschikt over de juiste gegevens, zodat zij de kinderopvangtoeslag naar behoren kunnen uitbetalen. De volgende wijzigingen moet je altijd zo snel mogelijk doorgeven:

 • Het aantal dagen en aantal uren opvang. Indien je meer of minder uren opvang afneemt, dien je dit door te geven aan de ‘Belastingdienst Toeslagen’.
 • LRKP-nummer (elke kinderopvangvestiging staat met een uniek nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang). Als je kinderopvangvestiging bijvoorbeeld verhuist, verandert ook het LRKP-nummer. Maar ook als je kind van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang gaat.

LRK – Kinderopvang Kindercentrum de Ark BV
171 685 623

LRK – BSO Kindercentrum de Ark BV
843 386 435

8. Bij ontslag nog 3 maanden recht op toeslag

Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Je hebt 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag als je onverhoopt je baan kwijt raakt. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang.

tarief kinderopvang

Maak een afspraak voor een rondleiding of meld je kind aan!

Plan je rondleiding en proef onze sfeer! Wij laten je graag zien hoe een dag bij Kindercentrum de Ark eruitziet.
Ben je al helemaal overtuigd dan ben je klaar om je kind aan te melden. Via de knop hieronder ga je naar de inschrijfpagina.

1. Bel voor een rondleiding2. Je kind aanmelden

De website van Kindercentrum de Ark maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.