Kaleidoscoop is een VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie). Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, waarbij spelen centraal staat.

Kaleidoscoop word zo gebruikt

Kaleidoscoop begint bij kinderdagverblijf de Ark al op de babygroep. Zo leren de kinderen om al vroeg zelf keuzes te maken. Dit leren ze bijvoorbeeld door zelf te mogen kiezen welk liedje ze willen zingen of in welke hoek zij willen spelen. Hoewel er veel vrijheid is, hecht Kaleidoscoop veel waarde aan structuur. Zo wordt er wordt gewerkt met een vast dagschema en terugkomende activiteiten zoals: fruit eten, liedjes zingen en slapen. Door gebruik te maken van kleurige dagritme-kaarten, leren de kinderen al op hele jonge leeftijd om dingen te herkennen. Door de vaste volgorde van activiteiten, krijgen zij een gevoel van controle over de gebeurtenissen. Het schema geeft hieraan houvast en geeft veiligheid doordat ze weten wat er staat te gebeuren.

De kern van kaleidoscoop is actief leren. Hiervoor is een gestructureerde speel-leeromgeving erg belangrijk. Wij maken bewust gebruik van herkenbare hoeken. Zoals bijvoorbeeld: de leeshoek, ontdekkingshoek, poppenhoek, bouwhoek en een themahoek. Om het herkennen te stimuleren wordt er op alle groepen gewerkt met fotolabels. Hierdoor zien de kinderen al aan de buitenkant van een doos wat erin zit. Ook hiermee stimuleren we het maken van eigen keuzes, door te kiezen waar ze mee gaan spelen. We merken dat het succesvolle kaleidoscoop programma op kinderopvang de Ark grote invloed heeft op de ontwikkeling van de kinderen. Het bevordert de zelfstandigheid van de kinderen. De keuzemogelijkheden voor de allerjongsten kinderen worden tot 2 of 3 opties beperkt.

Lees meer over kaleidoscoop op de website van het Nederlands Jeugdinstituut

1. Vooruitkijken, spelen en terugkijken

De pedagogisch medewerker maakt met de kinderen een planning van de activiteit die zij gaat doen. Dit wordt op een creatieve manier uitgevoerd, bijvoorbeeld door een mandje te vullen met een voorwerp van elke hoek, bijvoorbeeld: een lego-blokje, een pannetje of kaartje.

3. Opruimen

Ook opruimen hoort erbij. Na het speelwerken ruimen de kinderen het speelgoed weer op. Doordat alles gelabeld is, kunnen de kinderen makkelijk terugvinden waar iets hoort.

2. Spelen

Nadat de kinderen hebben bedacht wat ze willen gaan doen, gaat elk kind naar haar eigen hoek. Waar zij verder gaan om te gaan spelen.

4. Terugkijken

Nadat alles weer is opgeruimd, komen de kinderen weer bij elkaar met het mandje, om te vertellen wat ze hebben gedaan.

Meld je kind aan of bel 0412-641154 om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Footer kindercentrum de Ark kinderopvang Oss